Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác Tuyển sinh lớp 6 NH 2019-2020

Báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 NH 2019-2020


 

 

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHÚC THỌ

   

 

Số: 17/BC-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Thị trấn Phúc Thọ,  ngày 26  tháng 7  năm 2019

BÁO CÁO

Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6, năm học 2019-2020

         

 

          Thực hiện hướng dẫn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo vè việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-PGD&ĐT ngày 22/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

          Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 với các nội dung sau:

I. LỊCH THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung công việc

07/709/7

Kiểm tra thông tin CMHS nhập tuyển sinh trực tuyến.

13/718/7

Thu hồ sơ tuyển sinh, Tuyển sinh trực tiếp

13/715/7

Rà soát, đối chiếu hồ sơ học sinh

      15/716/7

Nhập vào phần mềm e SAM học sinh đúng tuyến

      16/718/7

Lập danh sách HS trúng tuyển diện trái tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh về PGD.

      20/7 /2019

Tuyển sinh theo tuyến đợt bổ sung( nếu có)

23/7/2019

Hoàn thành cập nhật dữ liệu TS vào phần mềm sổ điểm điện tử

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Họp hội đồng tuyển sinh thông qua Quy chế tuyển sinh và phân công nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Công việc

được giao

1

Hoàng Mạnh Cường

Hiệu trưởng

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Kiều Thị Dung

Hiệu phó

P.Chủ tịch

Phụ trách CM

3

 Nguyễn Thị Hà Quế

TTVP

Thư ký

Thư ký

4

Đoàn Thị Hiệp

TB. TTND

Thanh tra

Phụ trách CSVC

5

Bùi Thị Quỳnh

TTKHTN

Uỷ viên

Phụ trách hồ sơ

6

Kiều Thị Anh Khoa

TTKHXH

Uỷ viên

Phụ trách hồ sơ

7

Nguyễn Thị Năm

TPKHTN

Ủy viên

Phụ trách hồ sơ

8

Nguyễn Thị Thanh Hương

TPKHXH

Uỷ viên

Phụ trách hồ sơ

9

Kiều Thị Hương

 Giáo viên

Uỷ viên

Phụ trách máy tính

10

Nguyễn Thị Vân

Nhân viên

Ủy viên

Phụ trách máy tính

 

2. Các công việc đã làm

- Thu hồ sơ tuyển sinh

- Nhập tuyển sinh trực tuyến

- Nhập tuyển sinh trực tiếp vào phần mềm eSAM

- Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự tuyển sinh đúng tuyến

- Thực hiện xét tuyển sinh

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

- Tổng số người học đăng ký xin dự tuyển sinh đúng tuyến: 155 học sinh

- Tổng số người học được tuyển : 155 học sinh

Trong đó :

+ Nam: 83  học sinh; Nữ : 72  học sinh

+ Số người học được hưởng ưu tiên: 0, khuyến khích: 0

+ Người học là người dân tộc thiểu số: 01

IV. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT:  

     + Công tác tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn do một số phụ huynh còn chưa quan tâm đến việc tuyển sinh cho con em mình, nên công tác tuyển sinh, thu nộp hồ sơ còn chậm.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (để báo cáo)

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội