Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

 

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHÚC THỌ

   

Số: 65/BC-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
Thị trấn Phúc Thọ,  ngày 21  tháng 8 năm 2020

 

BÁO CÁO

Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021

         

 

          Thực hiện Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh số 203/KH-PGD&ĐT ngày 14/5/2020 về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

          Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 với các nội dung sau:

I. LỊCH THỰC HIỆN

 

Thời gian

Hình thức

Nội dung công việc

Từ 19/7-21/7

Trực tuyến

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến

Từ 7/8-9/8

Trực tuyến

Tuyển sinh vào lớp 6 trực tuyến

13/815/8

Trực tiếp

Tuyển sinh vào lớp 6 trực tiếp

15/716/7

Trực tiếp

Nhập vào phần mềm  eSAM học sinh đúng tuyến

17/8

Trực tiếp

Báo cáo PGD kết quả tuyển sinh; đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

18/8-20/8

Trực tiếp

Tuyển sinh theo tuyến đợt bổ sung (nếu có)

25/8

Trực tiếp

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm SĐĐT

26/8

Trực tiếp

Nộp về PGD báo cáo chính thức công tác tuyển sinh

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Họp hội đồng tuyển sinh thông qua Quy chế tuyển sinh và phân công nhiệm vụ. 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Kiều Thị Dung

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Vân

Văn thư

Thư ký

3

Đoàn Thị Hiệp

Trưởng ban TTND

Thanh tra

4

Bùi Thị Quỳnh

TT KHTN

Ủy viên

5

Kiều Thị Anh Khoa

TT KHXH

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giáo viên

Ủy viên

7

Phí Thị Thu Hằng

Giáo viên

Ủy viên

8

Khuất Thị Thanh

Giáo viên

Ủy viên

9

Phan Thị Thảo

Giáo viên

Giáo viên

10

 Nguyễn Thị Hà Quế

Giáo viên

TTVP

2. Các công việc đã làm

- Thu hồ sơ tuyển sinh

- Nhập tuyển sinh trực tuyến

- Nhập tuyển sinh trực tiếp vào phần mềm 

- Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự tuyển sinh đúng tuyến

- Thực hiện xét tuyển sinh

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

- Tổng số người học đăng ký xin dự tuyển sinh đúng tuyến: 163 học sinh

- Tổng số người học được tuyển: 163 học sinh

Trong đó :

+ Nam: 91 học sinh; Nữ : 72  học sinh

+ Số người học được hưởng ưu tiên: 0, khuyến khích: 0

+ Người học là người dân tộc thiểu số: 01

IV. TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT

     + Công tác tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn do một số phụ huynh còn chưa quan tâm đến việc tuyển sinh cho con em mình, nên công tác tuyển sinh, thu nộp hồ sơ còn chậm.

     V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (để báo cáo)

- Lưu: VP.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 Kiều Thị Dung

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội