Chi Đoàn giáo viên bao gồm 13 thành viên. Tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết.