• Tên đơn vị: Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ
  • Thuộc: UBND huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
  • Địa điểm trụ sở chính: Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội.

Trường trung học cơ sở Thị trấn Phúc Thọ được thành lập năm 1962. Trường được công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia” năm 2013. Trong những năm học vừa qua, trường THCS Thị trấn Phúc Thọ đã liên tục được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng bằng khen, năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019 được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Cơ quan - đơn vị văn hóa năm 2006”. Năm 2020 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1, Kiểm định chất lượng đạt mức độ 2.