Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch nhiêm vụ năm học 2019-2020

* CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3904/SGD&ĐT-GDPT 09/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS;

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHÚC THỌ

 

 
  
Số: 12/KH-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Thị trấn Phúc Thọ, ngày 11 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2019 – 2020

----------------

* CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3904/SGD&ĐT-GDPT 09/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS;

- Căn cứ Hướng dẫn số 400/PGD&ĐT của phòng GD&ĐT Phúc Thọ ngày     10/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS;

- Căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, Trường Trung học cơ sở Thị trấn Phúc Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 như sau:

* ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Quy mô trường lớp:

1. Tình hình HS

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

  Kế hoạch T4/2019

Ghi chú

6

4

172

82

159

 

7

4

173

86

174

 

8

4

173

88

179

 

9

3

126

59

125

 

T. số

15

644

315

 647

 

­­­­

2. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 38 đ/c (30 nữ + 8 nam); Trong đó:

+ Quản lý :           2 đ/c (1 nữ)                     - Biên chế :  2 

+ Giáo viên:          27 đ/c (22 nữ)        - Biên chế : 19       -  Hợp đồng : 8

+ Nhân viên:         9 đ/c (7 nữ)           - Biên chế :  4        -  Hợp đồng : 5

- Cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trở lên = 29/29 (100%); Trên chuẩn: 25/31 = 80,6%.

- Đảng viên: 25 (18 nữ)

II. Thuận lợi khó khăn:

1. Thuận lợi:

Trường trung học cơ sở Thị trấn Phúc Thọ được thành lập năm 1962. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Huyện, Thành phố và chính quyền địa phương. Tháng 8 năm 2013, trường đã được UBND Thành phố công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia.

 Hiện tại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay.

Trường có một tập thể giáo viên đoàn kết, gắn bó, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình, có ý chí quyết tâm cao, bền bỉ xây dựng đơn vị nhà trường liên tục đạt danh hiệu thi đua tập thể Lao động xuất sắc và đã được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen năm học 2018- 2019.

Nhà trường luôn luôn tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để động viên, khuyến khích giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chính vì vậy, số lượng giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua được nâng lên; luôn có học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng cao; công tác xã hội hóa ngày càng phát triển

Chất lượng giáo dục mũi nhọn đã có sự chuyển biến ở một số môn (Lý, Toán, Văn, Sinh, Sử) . Số lượng học sinh giỏi cấp huyện, thành phố đã có sự thay đổi tăng dần về số lượng qua các năm học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có chủ động về thời gian, ra công về bài soạn và phương pháp nên chất lượng khá cao.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương đường lối, đầu tư đội ngũ, kinh phí, CSVC, trang TBDH, tạo sự ổn định về hệ thống trường lớp và các HĐGD trong toàn huyện.

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường quan tâm, phối hợp thường xuyên hiệu quả trong công tác giáo dục của đơn vị.

- HS ngoan, có ý thức vươn lên trong rèn luyện đạo đức, học tập.

2. Khó khăn.

Trường mới xây đang trong thời gian hoàn thiện công trình, cơ sở mới vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu một số phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng làm việc. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học còn hạn chế.

Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về chất lượng, vẫn còn một số giáo viên năng lực chuyên môn còn hạn chế. Giáo viên cốt cán ở từng môn chưa nhiều

- Công tác bồi dưỡng HS giỏi; công tác duy trì số lượng và phổ cập giáo dục còn khó khăn.

- Một bộ phận phụ huynh HS chưa quan tâm toàn diện đến con em mình.

- Địa bàn dân cư phức tạp, tệ nạn xã hội dễ xâm nhập vào nhà trường.

* KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm ca công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CT GDPT hiện

hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CT GDPT 2018; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy học, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá  HS; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

* Các chỉ tiêu kế hoạch

 

TT

Các nội dung

Kết quả đạt được 2018-2019

Kế hoạch 2019-2020

1

Duy trì SL

603 HS

644 HS

 

2

Xếp loại HK

Tốt

526 HS = 87.2 %

580 HS = 89.9 %

Khá

70 HS = 11.6 %

60 HS = 9.3 %

TB

7 HS = 1.2 %

5 HS = 0.8 %

Yếu

0

0

 

3

Xếp loại HL

Giỏi

147 HS = 24.4 %

170 HS = 26.3%

Khá

269 HS = 44.6 %

290 HS = 45 %

TB

157 HS = 26 %

169 HS = 26.2 %

Yếu

30 HS = 5 %(4.98%)

16 HS = 2.5 %

4

Lên lớp thẳng

95 %

97.5 %

5

TNTHCS

100%

97%

6

Học Nghề PT

100% (điện dân dụng)

100% (điện dân dụng)

7

Thi GVG,

NVG các cấp

2 giải GVG huyện,1 giải GVG TP;

1 giải ba NVYT cụm

3/3 giờ giỏi; 2-3 giải GVG huyện,1-2 giải GVG TP;

Đạt 1-2 giải cấp huyện các hội thi khác (nếu có)

8

Thi HSG

56 HSG VH, TDTT huyện và Thành phố (HSG TP)

61 HSG VH, TDTT huyện và Thành phố

9

Điểm thi TS 10 THPT

38.39 điểm/4 môn

( Xếp thứ tư toàn huyện; 100% đủ điểm NV1,2,3 công lập)

40.5 điểm/4 môn

( Xếp thứ 1;2 toàn huyện)

­­­

+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Các lớp năng khiếu về TDTT

+ Văn nghệ: Thành lập đội chào mừng văn nghệ nhà trường 1 đội. Thi “Giai điệu tuổi hồng” đạt giải cấp huyện trở lên.

* Danh hiệu thi đua:

+ Tập thể:

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến

- Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh

- Liên đội mạnh xuất sắc cấp Thành phố.

- Công đoàn, Chi đoàn vững mạnh.

+ Cá nhân:                         

- CSTĐ cấp cơ sở: 2 đ/c.

- LĐTT cấp huyện: 8 đ/c.

I. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường chất lượng cao

   1. Rà soát quy hoạch mạng lưới

Tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập.

   2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường học cho các nhân viên thư viện, đưa văn hóa đọc tới HS một cách thân thiện và hiệu quả. Đăng ký danh hiệu thư viện trực tuyến và đúng thời gian quy định (có hướng dẫn riêng). Đổi mới công tác kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện hàng năm theo đúng quy chế. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút HS đến trường; tổ chức cho CB, GV, NV và HS tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT. Tiếp tục triển khai Đề án "Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục phổ thông giai đoạn 2010-2025" theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; BGH các trường chỉ đạo, yêu cầu GV tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để   đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho HS.

   3. Triển khai Đề án phát triển trường chất lượng cao.

Đề nghị cấp trên tham mưu UBND huyện có đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030; đầu tư nguồn lực, đội ngũ để phát triển mô hình trường THCS Thị trấn Phúc Thọ chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút HS học tập. 

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017), tập trung vào nội dung:

              a. Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

  b. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông; tăng cường các hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT- GDTrH ca Bộ GDĐT; Công văn số 10801 /SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT; gắn với việc thực hiện CT GDPT 2018.

Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được BGH phê duyệt trước khi thực hiện, được phòng GDĐT xác nhận và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh)

- Tiếp tục nâng cao năng lực GV về trình độ tiếng Anh và PPDH và nghiệp vụ sư phạm. 100%  tham gia dạy học chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025” (chương trình mới) ở tất cả các lớp 6,7,8,9.

- Tiếp tục thực hiện việc KTĐG theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho HS phổ thông từ năm học 2015 - 2016.

Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

 3. Triển khai Đ án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong GDPT giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Chính phủ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ GV kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng HS; tăng cường quản lí đối với giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường các hoạt động giáo dục khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường phổ thông nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của HS phổ thông.

4. Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học;... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho HS theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019; công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú ý hỗ trợ HS có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Tổ chức tốt hoạt động đầu năm học mới; quan tâm đối với các lp đầu cấp nhằm giúp HS làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận PPDH và giáo dục; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn HS hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lí; thành lập các câu lạc bộ sở thích cho học sinh.  Chỉ đạo việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Chính phủ.

Khuyến khích tổ chức, thu hút HS tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực HS như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;... trên cơ sở t  của cha mẹ HS và HS, phù hp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học HS; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy HS hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.  

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đ án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chú trọng hướng dẫn HS ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên HS tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Thực hiện thông báo kết luận số 158/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HS theo quy định của Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá,

xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lí trực tiếp vào cuối năm học.

  7. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

a. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của HS thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích họp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình GDPT ở những môn học liên quan.

b. Chú trọng rèn luyện HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho HS trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; GV tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để HS tiếp nhận và vận dụng.

c. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo

Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên BGDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Đổi mới phương pháp, hình thức KTĐG

a. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS. Thực hiện nghiêm việc không được tổ chức việc ôn luyện, tổ chức thi, kiểm tra, sát hạch dưới mọi hình thức để xếp lp đối với HS đầu năm học.

b. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc HS báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong CT GDPT hiện hành.

c.Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kỉ, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao và cập nhật yêu cầu đổi mới tuyển sinh vào lp 10 THPT. Căn c vào mức độ phát triển năng lực của HS, GV và BGH xác định tỉ lệ các câu hỏi bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù họp với đối tượng HS và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

d. Kết hp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận vi trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi m, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để HS được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

 đ. Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử nhà trường. CBQL, GV và HS tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS trên trang mạng "Trường học kết nối" và hình thức ôn luyện trực tuyến Online 7 môn văn hóa lp 8, 9 THCS về đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS.

- Đẩy mạnh việc duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn; coi trọng việc giúp đỡ HS học tập yếu, kém. Thực hiện đề kiểm tra chung của PGD học kì I, II các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (và môn thứ 4) lp 9, tổ chức chấm và rút kinh nghiệm cũng như việc chuẩn bị tốt về kiến thức, kĩ năng cho đổi mới kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Để thay đổi theo hướng tích cực, tiếp tục đổi mới PPDH và KTĐG đạt hiệu quả cao ở các trường, cần tập trung cụ thể như sau:

+ Lãnh đạo nhà trường phải gương mẫu đi đầu trong công tác đổi mới PPDH, KTĐG. Nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, GV, HS nhà trường. Xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, GV. Tổ chức KTĐG, ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện.  

+ GV phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các PPDH. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực. Đa dạng hóa các hình thức học tập. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho HS. HS được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của GV; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bè bạn; trung thực trong học tập...

+ Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ và các kỳ thi nghiêm túc; đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của HS. Đổi mới việc KTĐG môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hòi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng chấm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của HS....

+ Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí về đổi mới PPDH và KTĐG; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài giảng, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc nhng PPDH, cách thức tổ chức lp học hiệu quả cho các nội dung đó.

9. Tham gia thi GVDG tài liệu lịch sử quê hương Phúc Thọ, GVDG các môn Vật lí, Sinh học, tiếng Anh cấp trường, phấn đấu 100% dự thi cấp huyện đủ các môn. Chuẩn bị thật tốt về tâm lí và kiến thức, kĩ năng cho HS, truyền thông tới PHHS về việc tiếp tục đổi mới thi vào 10 THPT từ năm học 2020 -2021.

10. Tiếp tục dạv học và hoàn thành việc chỉnh lí, b sung Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống Thanh lịch - văn minh cho HS Hà Nội. Triển khai đại trà tài liệu Giáo dục an toàn giao thông cho HS lp 6 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dạy đại trà cho các khối lp 7,8,9.

11. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc dạy bổ trợ tiếng Anh trong 4 khối lớp 6,7,8,9.

12.Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trong nhà trường. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, k cương trường học.

13. Tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho toàn thể CB,GV,NV và học sinh. Tổ chức hoạt động ngoại khóa về BVMT cho học sinh; phân công các lớp cùng GVCN tham gia vệ sinh môi trường, vệ sinh cảnh quan sư phạm.

14. Xây dựng đề án phát triển theo hướng đột phá, sáng tạo, tự lực, tự cường phát huy tinh thần Hai Bà Trưng.

15. Lập kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, hướng dẫn GVCN cập nhật điểm, kết quả hàng ngày trên phần mềm ESAM.

III. Tích cực triển khai chương trình GDPT năm 2018

-. Tiếp tục quán triệt các văn bản chđạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ, Sở GDĐT về đổi mới CT, SGK GDPT; tổ chức cho toàn thể CBQL, GV nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung CT GDPT mới.

- Tổ chức thực hiện dạy học thực nghiệm nội dung giáo dục địa phương, về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương, bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ca Bộ GDĐT.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu GV ở từng môn, lp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ; xây dng kế hoạch và phối hp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng GV thực hiện CT GDPT 2018 phù hp với kế hoạch của Bộ GDĐT.

- y dựng kế hoạch tổng thể và từng năm của trường thực hiện “Đề án bảo đảm cơ s vật chất cho CT GDPT giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Chính phủ (phù hợp với lộ trình áp dụng CT GDPT 2018). Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CT GDPT, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS, cha mẹ HS và cộng đồng xã hội về CT, SGK GDPT; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới CT GDPT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mi CT, SGK GDPT theo phân cấp quản lí. Tổng hp, đánh giá kết qu thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT của trường, báo cáo về phòng GD&ĐT cùng với báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học.

IV. Phát triển đội ngũ  

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ

- CBQL, GV tham gia tập huấn theo hướng dẫn của cấp trên, tham gia tập huấn cho giáo viên cốt cán của nhà trường. Chú trọng tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới KTĐG theo định hướng năng lực HS, giảng dạy giáo dục ATGT…

- Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng CBQL, GV về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng GV, CBQL và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối", online trực tuyến… theo hướng dẫn của Bộ GdĐT.

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ GV tiếng Anh. Tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại địa phương, nhà trường. Những GV chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường dựa trên nghiên cứu bài học, tổ chức “Ngày chuyên môn” tại nhà trường vào tháng 10/2018 và tháng 3/2019; chú trọng xây dựng đội ngũ GV cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối", tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường THCS, phòng GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GD&ĐT.

2. Tăng cường quản lí đội ngũ GV, CBQL

- Chủ động rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu GV các môn học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học… Thành lập tổ tư vấn trong nhà trường theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGD ĐT ngày 18/12/2017 và tổ chức bồi dưỡng cho GV kiêm nhiệm công tác tư vấn theo QĐ số 1876/QĐ-BGD ĐT ngày 21/5/2018 bồi dưỡng năng lực tư vấn cho GV làm công tác tư vấn cho HS;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của GV theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. 

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng HS sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đội ngũ CB, GV chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân HS bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số HS; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và mức độ 3.

4. Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

VI. Đổi mới công tác quản lý      

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong GDĐT; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng và ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

2. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho nhà trường; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng chức danh quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh quản lí.

3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGD&ĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện tố việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu chi tại nhà trường.

Đối với công tác quản lý thu chi tài chính: Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác thu chi năm học 2019-2020 của các cấp: Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019, Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1772/UBND-KGVX ngày 06/5/2019 của UBND Thành phố về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, Công văn số 3213/SGD&ĐT-KHTC ngày 29/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020, Công văn số 878/UBND-GD&ĐT ngày 2 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020, Công văn số 295/PGD&ĐT ngày 2/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020.

4. Quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện CMHS theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ và Quyết định 22/2012 của UBND thành phố, việc quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT  qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học, hướng dẫn việc ôn tập và tự kiểm tra trực tuyến online 7 môn văn hóa lớp 8, 9  nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của HS; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với CMHS và cộng đồng; 100% số trường  sử dụng sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử, học bạ điện tử qua hệ thống ESAM.

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai nhập số liệu, vào cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông và các hệ thống thông tin đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu.Khai thác, sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, HS, GV... 

4. Xây dựng Website và duy trì đưa các thông tin và công khai hoạt động của nhà trường lên cổng thông tin kịp thời.

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đi mới giáo dục; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối họp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Động viên đội ngũ GV, CBQL giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị điều kiện đổi mới CT GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, điển hỉnh tiên tiến, khích lệ các thầy cô giáo, HS phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

 IX. Công tác thi đua, khen thưởng

Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" mà cao điểm là nhân dịp ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5 ...; 100% cán bộ giáo viên nhân viên đăng kí DHTĐ, SKKN, cam kết thi đua tại Hội nghị Công chức viên chức. 

Trên tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ GD, chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn, Hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất về công tác thi đua khen thưởng và ĐG XL CCVC, NLĐ trong năm học 2019-2020 như sau:

- Thực hiện KH số 142-KH/HU ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Huyện ủy Phúc Thọ triển khai thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của BTV Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CB,CC,VC,LĐHĐ;

- Xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch, Quy chế hoạt động, Tiêu chí thi đua nội bộ trong năm học phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu và tình hình thực tế nhằm khuyến khích CCVC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện QĐ số 2146/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Phúc Thọ v/v ban hành Quy chế biểu dương khen thưởng CB,CC,VC,LĐHĐ hoàn thành XS nhiệm vụ công tác tháng. Vì vậy, BTĐ nhà trường thống nhất chỉ khen thưởng CCVC, NLĐ hàng tháng, không khen thưởng vào cuối HK và cuối năm học; chỉ khen thưởng cá nhân và tập thể HS vào cuối năm học.

- Căn cứ kết quả thi đua hàng tháng để ĐG XL CCVC, NLĐ và đánh giá XL CNN vào cuối năm học.

C. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân về giáo dục. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”.

2. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trước mắt cần rà soát, kiểm kê lại đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học phục vụ cho các khối lớp. Tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ CBQL, GV; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng; thực hiện việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới theo tinh thần công văn số 3459/BGDĐT- GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GD&ĐT và đổi mới tuyển sinh vào 10 THPT.

3. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức tốt Hội nghị viên chức đầu năm học và thông qua các qui định của Bộ, Sở; thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ của đơn vị, qui định dạy thêm, học thêm, qui định thu chi tài chính,... trên tinh thần tự chủ của Hiệu trưởng gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng.

4. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Mở rộng nội dung, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, HS thanh lịch”. Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung và giảng dạy Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống Thanh lịch, văn minh cho HS Hà Nội. Tổ chức giảng dạy đại trà lớp 6 Bộ tài liệu Giáo dục an toàn giao thông cho HS Hà Nội.

5. Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của HS thông qua các hoạt động “Ngày chuyên môn”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề các bộ môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh… . Phát huy hiệu quả “Ngày chuyên môn”. Tổ chức đánh giá việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014. Tổ chức tốt Hội thi GVDG các môn Vật lý, Sinh học,Tiếng Anh.

6. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ lên lớp; cải tiến sinh hoạt tập thể ...; có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường.

7. Tham gia kì thi HSG lớp 9 các môn văn hóa, nghiên cứu KHKT; thi Olympic khối 6,7,8  cấp huyện trên tinh thần tự nguyện của CMHS và HS. Tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ rà soát, kiểm tra học kỳ theo đề chung và quan tâm đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

8. Nhà trường xây dựng và thực hiện đề án Dạy bổ trợ và tăng cường ngoại ngữ cho HS các khối lớp trên tinh thần tự nguyện của CMHS và HS.  Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình và quản lý được duyệt theo đúng quy trình, tăng cường trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng nhà trường trước lãnh đạo các cấp và CMHS.

9. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”. CBQL tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học. Cải tiến công tác thông tin hai chiều thông qua việc sử dụng có hiệu quả mạng Internet. Đối mới công tác thi đua, tạo nên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong nhà trường.

D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN - LỊCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

Tháng 8/2019:                                                                                                         

1. Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 (9 bộ môn văn hóa)

3. Tập trung học sinh ôn tập, thi lại, xét duyệt lên lớp, ở lại, biên chế lớp

4. Bồi dưỡng chính trị và chuyên môn cho CBQL, giáo viên, nhân viên hè 2019

5. Phân công chuyên môn, xếp TKB, phát hành sách tiếng Anh dạy BDNC do công ty Đại Trường Phát biên soạn.

6. Học tập nhiệm vụ năm học 2019-2020

7. Triển khai năm học mới từ 15/8/2018 (HKI 19 tuần; HKII 18 tuần))

8. HS tham gia giải chạy việt dã tranh cúp Hai Hà Trưng lần thứ X( 28/8)

9. Dự tập huấn các chuyên đề chuyên môn, hội nghị giáo vụ đầu năm do Sở GD và PGD tổ chức.

10. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn Quốc gia.

11. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm- học thêm

12. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

13. Chuẩn bị năm học mới, chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020.

14. Tổ chức họp PHHS toàn trường

15. Chuẩn bị hồ sơ sơ quy chế dân chủ.

16. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục, tư vấn học đường

17. Công khai PCCM, TKB, trên Weside nhà trường

Tháng 9/2019:

1. Khai giảng năm học mới 5/9/2019, sẵn sàng đón các đoàn kiểm tra cấp trên về QCDC, KĐCL

2. Dự đủ các chuyên đề chuyên môn do PGD tổ chức

3. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 (9 bộ môn văn hóa), HSG liên môn, NCKHKT

4.  Phát động thi đua đợt 1: Chào mừng ngày 20/11và phát động các cuộc vận động.

5. Đại hội chi đội mẫu và chi đội đại trà; ĐH Chi đoàn( theo năm học)

6. Tổ chức Hội nghị CCVC, đăng ký DHTĐ và Đề tài SKKN

7. Hoàn thành PCGD năm 2019

8. Kiểm tra HĐSP, kiểm tra hồ sơ GV                  

9. Tổ chức thi các môn TDTT cấp trường, thành lập các đội tuyển TDTT lớp năng khiếu.

10. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Bộ GDĐT.

11. Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về PCMT, PCTP, phòng chống dịch bệnh, GDTTATGT. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM (theo tài liệu chỉnh lí, bổ sung với HS k7,8,9.

12. Thông qua các quyết định thành lập: Ban truyền thông giáo dục, Kiểm tra nội bộ, KĐCL…

13. Tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chuyên đề lịch sử địa phương Phúc Thọ ( tuần 02), thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS Trung học cấp trường.

14. Hoàn thiện kế hoạch chuyên môn, Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kỳ kết hợp tổ chức các chuyên đề chuyên môn.

Tháng 10/2019:

1.Tổ chức các chuyên đề bộ môn về chuẩn kiến thức, kĩ năng theo định hướng phát triển năng lực HS, kĩ năng trong kiểm tra đánh giá theo thông tư 58 .

2. Tiếp tục bồi dưỡng, ôn thi học sinh giỏi lớp 9, HSY các khối lớp, thi HSG cấp huyện lớp 9.

3. Thi GVDG môn Vật lí, Tiếng Anh cấp trường (trung tuần tháng 10). Thi GVDG chuyên đề lịch sử địa phương Phúc Thọ cấp huyện.

4. Tổ chức chuyên đề các bộ môn về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.  

5. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49.

6. Tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 46 TP (nếu có).

7. Tham gia thi các môn TDTT cấp trường.

8.Triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp huyện

9. Hoàn thành PCGD, sẵn sàng đón đoàn kiểm tra CM, công tác PCGD của Huyện.

10. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kỳ kết hợp tổ chức các chuyên đề chuyên môn. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

11. Kiểm tra HĐSP, kiểm tra hồ sơ GV    

12.Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục

Tháng 11/2019

1. Thực hiện tiếp các chuyên đề học kì 1

2. Hoàn thành thao giảng đợt 1trước 15/11.

3. Sơ kết đợt thi đua 20/11

4. Bồi dưỡng, ôn thi học sinh giỏi lớp 9, HSY

5.Tổ chức tốt mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

6.Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh cấp huyện

7.Tham gia thi các môn TDTT cấp huyện

8. Phát động thi đua đợt 2 đến cuối HKI

9. Kiểm tra GV, kiểm tra hồ sơ GV           

10.Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục

11. Xây dựng giờ dạy thi GVDG 2 môn Lý, Anh

12. Đón đoàn kiểm tra cấp trên (nếu có)

Tháng 12/2019

1. Ôn tập, kiểm tra học kỳ I; Sơ kết các cuộc vận động; Kỷ niệm ngày Quốc phòng

toàn dân 22/12

2. Tổ chức kiểm tra HKI theo đề chung 03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 theo đề PGD, các môn còn lại thi theo phòng thi năng lực học sinh.

3. Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Vật lí,Tiếng Anh.

4. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM K7,8,9.

5. Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2019; Tổng kết công tác PCMT năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

6. Sơ kết về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 và việc tự chủ trong thực hiện Kế hoạch dạy học.

7. Kết thúc chương trình HKI (28/12/2019), nộp báo cáo sơ kết học kỳ I về PGD

8. Thực hiện học kỳ II (ngày 30/12/2019)

9. Thi TDTT cấp huyện ở một số môn

Tháng 01/2020: (Thực hiện chương trình Học kì II từ ngày 24/12/2020 )

1. Thực hiện nghiêm túc PPCT và TKB học kỳ II

2. Phát động thi đua đợt 3 đến 26/3

3. Thi HSG các môn văn hóa, IJSO, TDTT cấp TP (nếu có)

4. Tổ chức thi nghề phổ thông

5. Hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm

6. Thực hiện chuyên đề học kỳ II

7. Tổ chức cho HS học nghề (Khối 8)

8.Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra nội bộ

9. XD kế hoạch PCGD- XMC 2020 và triển khai kế hoạch năm 2020 .

10.Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục

Tháng 02/2020

1. Tổ chức các chuyên đề học kì 2

2. Tổ chức thao giảng đợt 2

3. Kiểm tra GV, kiểm tra hồ sơ GV

7. Tổ chức HS tham quan ngoại khoá.

8. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục

9. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

Tháng 03/2020

1. Tổ chức tốt “Tháng thanh niên” và kỷ niệm ngày 26/3.

2. Tổ chức tốt ngày 8/3

3. Thi GVDG cấp thành phố môn Vật lí, Tiếng Anh (nếu có).

4. Tổ chức cho học sinh hoạt động tập thể

5. Kết thúc thao giảng đợt 2, sơ kết thi đua đợt 3, phát động đợt 4

6. Kiểm tra hồ sơ GV

7. Nộp báo cáo sơ kết giữa kỳ II về PGD (từ 11/3 đến 15/3)

8. Viết SKKN

9. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục

10. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch

Tháng 04/2020:

1. Thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm, chuyên đề chuyên môn

 2.  Khảo sát chất lượng 4 môn thi vào lớp 10 cho HS lớp 9.

3. Thi KSCL K 6,7,8

4. Thu và chấm đề tài SKKN.

 5. Hoàn thành kiểm tra Kiểm tra GV

Tháng 05/2020:

1.Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II; tổ chức kiểm tra HKII theo đề chung 04  môn thi vào lớp 10 cho HS lớp 9; xét tốt nghiệp ; tổng kết năm học …

2. Sơ kết thi đua đợt 4, tổng kết các cuộc vận động, công tác truyền thông giáo dục.

3. Nộp hồ sơ thi đua cá nhân, tập thể

4. Tổng kiểm tra chéo hồ sơ TNTHCS, xét TN lớp 9.

5. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT

6. Hoàn thành hồ sơ chuyên môn, kết thúc chương trình học kỳ II (15.5.2020)

7. Xây dựng kế hoạch hoạt động hè

8.Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

9. Kết thúc năm học 29/5/2020, Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương

Tháng 06/2020:

1. Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học nộp về PGD

2. Thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT

3. Hoàn thiên hồ sơ thi đua.

4. Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2019, phân công trực hè

5. GV, HS nghỉ hè

6. Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2020 - ngày toàn dân PCMT.

Tháng 07/2020:

1.Tổ chức hoạt động hè theo đúng kế hoạch

2. Bồi dưỡng GV hè

3. Triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 theo lịch của Sở GD&ĐT

 Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở kế hoạch hoạt động của từng cá nhân, tổ nhóm chuyên môn, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường và căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện có thể được điều chỉnh phù hợp các văn bản chỉ đạo của cấp trên và rút kinh nghiệm qua các đợt thi đua của nhà trường (được thông báo vào các buổi họp Hội đồng sư phạm và được cấp có thẩm quyền đồng ý).

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- BGH, CTCĐ, các tổ trưởng;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Hoàng Mạnh Cường

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết