Trường có 2 dãy nhà cao tầng kiên cố, 1 Nhà đa năng. Một dãy nhà 3 tầng là khu hiệu bộ với các phòng chức năng, phòng học đa năng; một khu nhà 3 tầng với 16 phòng học thường và các phòng chức năng như Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh. Tất cả các phòng học và phòng chức năng đều được trang bị tương đối đầy đủ các trang thiết bị giáo dục phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập.